Klachtenprocedure

Wanneer u klachten heeft over uw behandelend psycholoog, bespreek die klachten dan in eerste instantie met uw eigen psycholoog. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht aan Desiree Snellenburg als praktijkhouder voorleggen. Indien dat niet kan of wij komen er samen niet uit, neem dan contact op met Klacht & Company.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u en de zorgverlener naar een oplossing. Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.