Tarieven

Praktijk Arnhem-Zuid en Psychologenpraktijk Duiven hebben met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat u, indien de verwijzing voldoet aan alle voorwaarden en er sprake is van een stoornis die voor verzekerde behandeling in aanmerking komt, u de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. Wel zal altijd eerst aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico (wettelijk vastgesteld op € 385,00).

Wanneer u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen of indien er sprake is van klachten of een stoornis die niet voor verzekerde behandeling in aanmerking komt gelden de volgende betalingsmogelijkheden en tarieven:

1. Zelf betalen / OVP
U krijgt maandelijks een factuur toegezonden van onze praktijk. Dit betreft de sessies die u die maand bij uw behandelaar heeft gehad. Hierbij is ons standaard uurtarief van toepassing. Deze factuur is niet in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Er zal OVP (OnVerzekerd Product) op uw factuur worden vermeld. Hierbij is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan uw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd. U krijgt een OVP nota als u:

 1. Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.
 2. Als u een stoornis heeft, die niet meer vergoed wordt.

Voor uw behandeling gelden de volgende tarieven:

  • Ons uurtarief/OVP is per gesprek (sessie) van 45 minuten € 90,00.
  • EMDR sessie van 90 minuten rekenen wij € 180,00.
  • Een kortdurende halve sessie kost € 45,00.
  • Een emailconsult, bestaande uit 5 emails of 1 x E-health-contact, kost € 25,00.
  • Een relatieconsult kost per partner € 45,00.
  • Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht € 60,00. Deze gemiste sessies worden ook niet vergoed door uw verzekeraar.

2. Werkgever
De tweede mogelijkheid is, het toesturen van de nota naar uw werkgever of vergoeding via uw werkgever. De voordelen zijn dan zoals hierboven vermeld onder punt 1. Ook zijn werkgevers vaak bereid uw psycholoog te vergoeden uit hun reservering voor opleidingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten.


3. Contract BGGGZ verzekeraar

Wanneer er sprake is verzekerde zorg zullen wij direct de nota indienen bij uw zorg verzekeraar. Hiervoor geldt:

 1. Dat u een verwijzing van de huisarts heeft.
 2. Dat u een stoornis heeft, die onder de verzekerde zorg valt.
 3. Dat u accepteert en medewerking verleent aan het feit dat wij u geregeld schriftelijk vragen naar uw welzijn door vragenlijsten in te vullen.
 4. Dat u accepteert dat wij uw persoonlijke informatie doorsturen aan de Stichting Benchmark of DIS of de zorgverzekeraar. Uw gegevens zijn dan zogeheten "gepseudonimieerd" en worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.